Regulamin Sklepu Internetowego ARMEN

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest firma Armen – Wyroby Tartaczne, Artur Galstyan, zwana dalej Armen, hello@armen.com.pl, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2/2, 68-113 Chotków, NIP 92418327.
 3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  – poprzez metodę zakupu dostępną na stronie po kliknięciu „Dodaj do koszyka” lub kliknięciu ikony koszyka znajdującej się na zdjęciu każdego produktu a następnie podaniem informacji potrzebnych do złożenia zamówienia oraz wybraniem metody płatności (a następnie zapłatą za produkt),
  – poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  – e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  – telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3 Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce formy płatności:
  a) Przelew
  b) PayU
  c) Pobranie
  d) Płatność przy odbiorze w siedzibie firmy Armen
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Realizacja złożonego zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 1 do 7 dni roboczych po:
  – W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
  – W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu (nr konta podany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia), w tytule przelewu należy wpisać ID zamówienia. O ewentualnym wydłużonym okresie realizacji klient będzie poinformowany poprzez wiadomość email.
 2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
 3. Zamówienie zostaje anulowane, jeżeli Kupujący nie opłaci zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia przez ARMEN.
  Sklep po 3 dniach od daty zawarcia umowy wysyła przypomnienie o nie dokonanej płatności.
 4. Każdy produkt ma określony koszt wysyłki w Polsce jak i za granicą. Koszty mogą się różnić w zależności od wagi produktu. Kwota za dodatkowy produkt zamówienia do wagi nieprzekraczającej 0,5 kg jest podwyższona o 1 zł za każdy następny produkt oraz 2zł w przypadku produktów powyżej 1kg.
 5. W przypadku zakupu większej ilości sztuk proszę Kupującego o kontakt na adres e-mail: hello@armen.com.pl, w celu ustalenia kosztów wysyłki.
 6. W przypadku braku dostępności przedmiotu istnieje możliwość zamówienia poprzez formularz kontaktowy.
 7. W przypadku, gdy po upływie 14 dni od wysłania, paczka nie dojdzie do Kupującego, proszę o powiadomienie Armen o tym fakcie. Zostanie wówczas złożona reklamacja w punkcie nadania paczki. Po rozpatrzeniu reklamacji Kupujący otrzyma przelewem na konto bankowe zwrot pieniędzy za produkt wraz z kosztami przesyłki.

§5 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo złożyć reklamację. Reklamację należy złożyć na adres email: hello@armen.com.pl
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Gdy reklamacja zostanie uznana przez Sklep należy odesłać przedmiot na koszt Kupującego. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.
 4. Sklep po odebraniu przesyłki z reklamowanym przedmiotem wyśle potwierdzenie przyjęcia reklamacji na adres poczty elektronicznej Kupującego oraz przeleje na konto bankowe Kupującego kwotę w wysokości ceny reklamowanego przedmiotu wraz z kosztami przesyłki.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 6. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktów, a wynikające z oświetlenia lub indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 7. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktów a otrzymanego produktu wynikające z użycia różnorodnego materiału jakim jest drewno nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 8. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie projekty są tworzone ręcznie, zatem każdy z nich może różnić się od siebie kształtem, fakturą, kolorystyką, wymiarem oraz elementami graficznymi (różnice widoczne mogą być podczas zakupu kilku sztuk). Armen dokłada starań aby różnice w kompletach były jak najmniejsze. Różnice takie nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia, pod warunkiem:
  – że przedmiot nie jest uszkodzony,
  – że nie był wykonany na indywidualne zamówienie (świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą).
  – że przedmiot, który z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócony
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

§7 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§8 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, rozwiązań technicznych i projektowych oraz opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Dziękujemy i życzymy udanych zakupów!